Descriere

Servicii

Potrivit reglementărilor tehnice și normative, construcţiile și instalaţiile tehnologice se echipează cu sisteme, instalaţii, dispozitive, aparate și alte mijloace de prevenire, respectiv de stingere a incendiilor, în scopul creșterii eficienţei activităţii de protecţie a personalului, bunurilor și chiar a mediului, de posibilele efecte ale incendiilor.

Protecţia împotriva incendiilor este însă o problemă complexă, analizată constant în vederea perfecţionării. Deși variantele de soluţionare sunt diferite pe plan internaţional, sunt recunoscute ca elemente de bază trei categorii principale:

  • elemente de protecţie pasive: elemente și materiale de construcţie specializate pentru asigurarea protecţiei la foc
  • elemente de protecţie active: instalaţii automate de semnalizare și stingere a incendiilor
  • elemente pasiv – activ: mijloace destinate intervenţiilor la incendii, acţionate manual. Gradul de dotare cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor este echivalent cu gradul de siguranţă la foc al construcţiilor și este considerat criteriu de bază în ţările dezvoltate, pentru stabilirea asigurărilor.

Compania Uniterm vă poate asigura montarea unor sisteme moderne de protecţie împotriva incendiilor, în conformitate cu normele și standardele europene, soluţii care se dovedesc a fi eficiente și din punct de vedere a capitalului investit:

  • Instalaţii cu hidranţi interiori și exteriori
  • Instalaţii de stingere cu apă: cu sprinklere și cu ceaţă de apă
  • Perdele de apă
Instalații termice
Instalaţii sanitare
Instalaţii electrice
Instalaţii de climatizare și ventilare
Instalații de irigare
Instalaţii de incendiu

Servicii

Galerie